Uslovi korišćenja

Uslovima korišćenja definisana su pravila pri kupovini 

Opšti uslovi kupovine na portalu Olight Srbija

  1. Narudžbina se može izvršiti putem on-line prodavnice na sajtu, pozivom broja telefona 060 4040885  ili e-mailom
  2. Ukoliko je izvršena narudžbina putem sajta, prodavac se obavezuje da izvrši telefonsku potvrdu porudzbine,i dogovoriti se o nacinu isporuke i plaćanja,ako to nije definisano
  3. Nakon potvrde narudžbine od strane kupca, narudžbina se obradjuje i šalje u najkraćem periodu
  4. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode pregleda i isporuči ispravne i u predviđenom roku,koji je definisan ili u usmenoj ili u pismenoj formi
  5. U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca prilikom telefonske potvrde narudžbine o novonastaloj situaciji
  6. Sve eventualne promene prodavac se obavezuje da iskaže ili pismenim ili usmenim putem,i tom prilikom da ponudi adekvatno rešenje
  7. Kupac se obavezuje da prilikom preuzimanja robe,pregleda istu i prijavi nedostatak,ostecenje ili bilo kakvu drugu nepravilnosti
  8. U slučaju da kupac odustane od kupovine,otpremnica se stornira,i prodavac nije u obavezi isporučiti naručenu robu
  9. Kupac može odustati od kupovine svojevoljno,bez ikakvih posebnih razloga,uz molbu da to učini na vreme,zbog nepotrebnih troškova transporta